We stay together by choice

อาจจะเป็นโชคชะตา..ที่ทำให้เราได้เจอกัน
แต่ความผูกพัน❤️..เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง

BeecatStudio