The hardest part of life

“เรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตคืออะไร?”

…………………………………………..

เขาก็ยิ้มและตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่า

…………………………………………..

“มันคือการยอมรับอดีตไงล่ะ…ยอมรับอดีตอย่างที่มันเป็น
แล้วให้อภัยต่อทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวเอง คนรอบข้าง สังคม
หรือประวัติศาสตร์ เพราะทุกคนได้พยายามในแบบของตัวเอง
อย่างสุดความสามารถแล้ว และ…นั่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว

…………………………………………..

Source: หนังสือคิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น BOOK2″